INŠTRUKCIJE IN TEČAJIIzvajam inštrukcije in tečaje tujih jezikov za osnovnošolce, srednješolce, študente in ostale.

Cenik inštrukcij in tečajev za osnovnošolce
Cenik inštrukcij in tečajev za dijake in študente
Cenik inštrukcij in tečajev za odrasle

Zakupljen paket ur mora stranka porabiti najkasneje v dveh mesecih, v nasprotnem primeru te zapadejo.